Politica de confidenţialitate

Acest site NU utilizează fișiere de tip cookie.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INAINTE DE A CONTINUA

Va rugam sa alocati timpul necesar pentru a citi integral si cu atentie urmatoarea informare, esentiala cu privire la colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal care va privesc. Va aflati pe website-ul frkk.ro

INFORMARE

Incepand cu data de 25 mai 2018 se aplica in toate statele membre ale Uniunii Europene, deci si in Romania, Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare “GDPR”. GDPR stabileste cu putere de lege un set unic de reguli destinat protejarii mai eficiente a dreptului existent al persoanei fizice la protectia datelor personale (drepturi si masuri noi privind confidentiaitatea si securitatea).

Federatia Romana de Karate Kyokushin va pastreaza datele personale in siguranta!
Datele personale vor fi colectate si prelucrate doar in scopul declarat!

MAI MULTE INFORMATII

Pentru a afla mai multe informatii cu privire la modul in care colectam, prelucram, stocam si securizam datele cu caracter personal care va privesc, precum si referitor la drepturile pe care le aveti conform GDPR, va rugam sa alocati timpul necesar pentru a citi si intelege urmatoarea Informare. Prin continuarea navigarii confirmati ca sunteti de acord cu Politica noastra de confidentialitate. Continuarea navigarii presupune prelucrarea automata a urmatoarelor date cu caracter personal care va privesc: adresa IP (ca urmare a gazduirii site-ului nostru de firma furnizoare de servicii webhosting Inside Media SRL). Daca nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, parasiti acest website. In vederea unei prelucrari transparente va stam la dispozitie la adresa de e-mail office@frkk.ro pentru furnizarea:
– Oricaror informatii suplimentare, si
– Oricaror lamuriri in privinta informatiilor de mai jos.

1. Cine suntem?

Suntem Federatia Romana de Karate Kyokushin, operator de date cu caracter personal in sensul GDPR, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Fat Frumos nr. 10, sector 5, denumita in continuare, precum si in cuprinsul prezentului Site „FRKK”.

FRKK este unicul proprietar al website-ul frkk.ro

2. Ce date colectam/utilizam?

Colectam si prelucram numai urmatoarele categorii de date cu caracter personal apartinand persoanelor minore si majore:
– Datele din actele de identitate sau din certificate de nastere (pentru minori), precum: numele, adresa de domiciliu/resedinta, serie si numar act de identitate/certificat de nastere, codul numeric personal, numarul de telefon pe care puteti fi contactat (fix si/sau mobil), data nasterii, sexul si adresa de e-mail personala si profesionala, semnatura;
– Informatii privind contul dvs. bancar si alte informatii bancare (daca optati pentru plata cotizatiilor si altor sume prin transfer bancar). Vom colecta informatiile necesare pentru prelucrarea platilor;
– Date medicale constand in starea de sanatate a membrilor FRKK, ca urmare a vizitelor medicale periodice stabilite de lege;
– Informatii din alte surse precum institutiile de credit, agentii de prevenire a fraudelor, precum si de la alti furnizori de date.

3. Ce se intelege prin prelucrarea datelor?

Prin “prelucrare” se intelege orice operatiune sau ansamblu de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

4. Care este scopul prelucrarii datelor?

Prelucram date cu caracter personal pentru:

A. Inscrierea ca membru si actualizare date
Colectam datele furnizate de dvs. in calitate de solicitant pentru inscrierea ca membru in FRKK, pentru actualizarea datelor personale, pentru emiterea legitimatiilor si a diplomelor (de examen, de participare etc.), pentru a putea intocmi evidente interne pe categorii de evenimente sportive. Solicitantul trebuie sa fie in mod obligatoriu o persoana majora, indiferent daca solicitarea de inscriere ca membru este pentru sine sau pentru minorul/minorii al/ai carui/caror parinte sau tutore este.

B. Respectarea unor norme legale imperative sau cerinte legale
• Cu titlu de exemplu: cerintele si obligatiile contabile si fiscale;
• Pentru respectarea obligatiei legale de a raspunde solicitarilor legale ale autoritatilor statului;
• Aveti in orice moment dreptul de a restrictiona utilizarea datelor proprii (detalii la punctul 11 litera D. de mai jos);

C. Informari periodice privind activitatea si programele FRKK
• Aveti dreptul de a va opune in orice moment in mod justificat si gratuit impotriva prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in scopul mentionat (detalii la punctul 11 litera F. de mai jos);

D. Securitate
• Mentinerea si imbunatatirea securitatii website-ului nostru pentru prevenirea eventualelor abuzuri si diminuarii riscului de frauda;

E. Consimtamantul dvs.
• Vom solicita intotdeauna acordarea consimtamantului dvs. pentru actiunile de marketing direct. Va puteti retrage consimtamantul in orice moment (detalii la punctul 11 litera G. de mai jos).
• Mijloacele/canalele de comunicare a programelor si evenimentelor FRKK sunt
– Mailing (e-mail)
– Mesaj text (sms)
– Whatsapp
– Posta (la adresa comunicata)
– Apel telefonic

F. Formular contact

In cazul in care doriti sa ne contactati utilzand formularul de contact online de pe site-ul nostru, este necesar sa completati numele si adresa dvs. de e-mail, pe care o vom folosi pentru a va raspunde.

• Federatia Romana de Karate Kyokushin va garanteaza conformarea imediata daca veti opta pentru doar unul dintre mijloacele/canalele de comunicare de mai sus. Nu ezitati sa ne transmiteti optiunea in mod gratuit la adresa gdpr@frkk.ro

Refuzul dvs. de a ne furniza datele minime cu caracter personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail) si de a ne pune la dispozitie o copie a actului de identitate/certificat de nastere pentru legitimare, conduce la imposibilitatea inscrierii dvs./minorului ca membru sau pierderea calitatii de membru in cazul refuzului de actualizare a datelor personale. Daca vom intentiona sa prelucram datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cel comunicat sau intr-un scop nou, va vom furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind noul scop sau scopul secundar si orice informatii suplimentare relevante.

5. Care este temeiul juridic al prelucrarii?

Prelucram datele cu caracter personal care va privesc pentru indeplinirea obligatilor contractuale si legale conform GDPR.

6. Cu cine partajam datele?

Partajam datele dvs. (furnizam datele cu caracter personal care va privesc), daca este cazul:

• Cu autoritatile/institutiile statului/organele judiciare daca trebuie sa ne conformam obligatiei legale de a raspunde solicitarilor legale;
• In instanta pentru initierea unor actiuni in justitie sau formularea unor aparari pentru protejarea drepturilor si intereselor noastre legitime;
• Cu angajatii, asociatii, directorii, responsabilii nostri direct implicati in activitatea de gestionare a FRKK, dupa caz,;
• Cu alte cluburi/structuri sportive/organizatori de evenimente sportive (precum ar fi organizarea unor concursuri, campinate, stagii de pregatire, cursuri etc. la care puteti participa dvs. si/sau minorul de care raspundeti ca parinte sau tutore etc.)

7. Transferul datelor personale in afara UE/SEE

Cu exceptia situatiei in care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dvs. cu caracter personal in afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European, cu exceptia situatiilor in care FRKK comunica cu oganismul sportiv international la care este afiliat in vedea obtinerii: legitimatiilor sportive internationale, certificatelor de recunoaste internationala a gradelor obtinute in Karate Kyokyushin si licentelor de arbitru international. Atunci cand datele sunt transferate in afara Uniunii Europene, acestea vor beneficia in continuare de nivelul de protectie asigurat de regulile si principiile GDPR. Va vom informa in prealabil daca vom intentiona sa transferam datele dvs. intr-un stat tert sau catre o organizatie internationala, cu exceptia situatiei in care va inscrieti in una dintre situatiile prezentate in preambulul prezentului pct. 7.

8. Pana cand stocam datele?

De principiu stocam datele cu caracter personal (in format scriptic pe suport material si/sau automat) timp de 3 ani de la data incetarii calitatii de membru al FRKK sau pana la atingerea scopurilor pentru care au fost colectate si prelucrate, daca legea nu prevede altfel (adica un alt termen pentru stocare sau arhivare) si daca nu exista situatii de exceptie in care avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea pentru o perioada de timp mai indelungata si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. sau cand scopul este constatarea si exercitarea unui drept sau interes propriu in instanta.

9. Ce drepturi va sunt garantate?

In privinta datelor dvs. cu caracter personal, conform GDPR (art. 15 – art. 21), aveti:

A. Dreptul de acces si de a solicita si obtine o copie;
B. Dreptul la rectificare;
C. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
E. Dreptul la portabilitatea datelor;
F. Dreptul la opozitie;
G. Dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului;
H. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere.

Va rugam sa cititi in continuare detalii in privinta exercitarii acestor drepturi.

10. Cum va puteti exercita drepturile garantate?

A. Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveti dreptul de a solicita si de a obtine din partea noastra o confirmare ca prelucram sau nu prelucram datele cu caracter personal care va privesc sau care privesc minorul al carui parinte sau tutore sunteti. Iar daca le prelucram aveti acces gratuit si neingradit la acestea. Aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem in legatura cu dvs. sau cu minorul al carui parinte sau tutore sunteti. Acest drept poate fi exercitat foarte simplu, rapid si gratuit prin transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa noastra gdpr@frkk.ro. Va vom informa in prealabil daca vom intentiona sa transferam datele dvs. sau ale minorului al carui parinte sau tutore sunteti, intr-un stat tert sau catre o organizatie internationala. Ne angajam sa va respectam dreptul de fi informati in acest sens, dar si cu privire la garantiile adecvate oferite GDPR.

B. Dreptul la rectificare

Aveti dreptul sa obtineti rectificarea datelor inexacte (daca nu sunt corecte) care va privesc sau care privesc minorul al carui parinte sau tutore sunteti, precum si completarea datelor cu caracter personal incomplete. Aveti garantia noastra ca ne vom conforma obligatiei legale de rectificare, respectiv de completare (dupa caz), fara intarzieri nejustificate. Vom comunica destinatarilor carora le-am transmis datele dvs. cu caracter personal (conform GDPR) ca v-ati exercitat dreptul la rectificare, respectiv la completare. Va putem informa cu privire la destinatarii respectivi daca ne transmiteti o solicitare in acest sens la adresa gdpr@frkk.ro.

C. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

Aveti dreptul de ne solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc daca:

a) Nu mai sunt necesare scopului prelucrarii;
b) V-ati retras consimtamantul acordat in privinta prelucrarii si nu mai exista niciun alt temei pentru prelucrare (daca este cazul);
c) Daca v-ati opus prelucrarii si nu exista motive legitime care sa justifice prelucrarea (mai multe detalii la mai jos la litera F);
d) Au fost prelucrate ilegal;
e) Exista o obligatie legala de stergere care ne revine si nu ne-am conformat;
f) Daca consimtamantul a fost dat de un minor, cu nerespectarea atentionarii noastre privind obligatia utilizatorului de a parasi imediat acest website daca este minor si nu are acordul parintelui sau tutorelui, dupa caz.

Aveti garantia noastra ca ne vom conforma obligatiei legale de stergere fara intarzieri nejustificate. Sa aveti in vedere ca dreptul de a fi uitat are si cateva exceptii strict reglementate de GDPR (se vor analiza intotdeauna circumstantele specifice fiecarui caz in parte). GDPR permite sa pastram in continuare datele dvs. cu caracter personal daca este necesar pentru respectarea libertatii de exprimare si a dreptului la informare, pentru indeplinirea unei obligatii legale si/sau a unei sarcini care deserveste un interes public si alte asemenea motive, in functie de scopul colectarii, prelucrarii si stocarii (cum ar fi de exemplu constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta). Vom comunica destinatarilor carora le-am transmis datele dvs. (sau ale minorul al carui parinte sau tutore sunteti) cu caracter personal (conform GDPR) ca v-ati exercitat dreptul la stergerea datelor. Va putem informa cu privire la destinatarii respectivi daca ne transmiteti o solicitare in acest sens la adresa gdpr@frkk.ro.

D. Dreptul la restictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea datelor dvs. (sau ale minorului al carui parinte sau tutore legal sunteti) cu caracter personal daca:

a) Contestati exactitatea acestora;
b) Prelucrarea este ilegala, insa va opuneti stergerii datelor solicitand numai restrictionarea utilizarii acestora;
c) Nu mai avem nevoie de date in scopul prelucrarii, insa ni le solicitati pentru constatatea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
d) V-ati opus prelucrarii pentru perioada in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dvs.

Aveti garantia noastra ca ne vom conforma obligatiei legale de stergere fara intarzieri nejustificate.

Vom comunica destinatarilor carora le-am furnizat datele dvs. (sau ale minorului al carui parinte sau tutore legal sunteti) cu caracter personal (conform GDPR) ca v-ati exercitat dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor. Va putem informa cu privire la destinatarii respectivi daca ne transmiteti o solicitare in acest sens la adresa gdpr@frkk.ro.

E. Dreptul la portabilitate

Aveti dreptul sa primiti datele cu caracter personal care va privesc (sau care privesc minorul al carui parinte sau tutore legal sunteti) si pe care le detinem, intr-un format structurat, utilizat in mod curent (de actualitate) si care poate fi citit in mod automat (prelucrabil automat si interoperabil). Aveti totodata si dreptul ca datele dvs. (sau ale minorului al carui parinte sau tutore legal sunteti) personale pe care le detinem sa fie transmise direct cate alt operator, ales de dvs., tocmai pentru ca si un alt operator de date sa le poata prelucra ulterior, in conditiile in care:
a) Dvs. ne-ati oferit datele cu caracter personal care va privesc;
b) Noi le-am prelucrat prin mijloace automate in baza consimtamantului dvs. sau in executarea unui contract;
c) Transferul este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului dvs. privind stergerea datelor (de la litera C.), drepturilor si libertatilor altora (spre exemplu cand este vorba despre un set de date care priveste mai multe persoane sau dreptul altei persoane de a exercita dreptul la stergerea datelor care o privesc). Nu veti putea exercita dreptul la portabilitatea datelor in cazul in care prelucrarea este necesara pentru a ne indeplini o obligatie legala.

F. Dreptul la opozitie

Aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor personale care va privesc (sau care il privesc pe minorul al carui parinte sau tutore legal sunteti)din motive particulare legate de situatia in care va aflati, inclusiv crearii de profiluri. Aveti garantia noastra ca nu vom mai prelucra datele, cu exceptia situatiilor in care avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. (sau ale minorului al carui parinte sau tutore legal sunteti) sau cand scopul este este constatarea, exercitarea si constatarea unui drept in instanta.

G. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere

Aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania (ANSPDCP) si de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.

11. Ce principii avem?

FRKK isi ia angajamentul sa respecte viata dvs. privata si sa manifeste transparenta in colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal care va privesc. Tratam cu seriozitate protectia si securitatea datelor pe care le colectam si ne conformam prevederilor GDPR din momentul colectarii lor.

12. Unde?

Locatia sistemului nostru de evidenta si prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal se gaseste pe teritoriul Romaniei. Serverul care deserveste serviciile de webhosting de care beneficiem este situat pe teritoriul Romaniei.

13. Cum prelucram datele?

Prelucram datele cu caracer personal care va privesc prin mijloace automatizate si manuale.

14. Ce masuri de securitate avem?

Dorinta noastra este de a va oferi servicii sigure si eficiente. FRKK intelege cat de importanta este securitatea datelor dvs. cu caracter personal, de aceea am adoptat politici interne si am pus in aplicare masuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dvs. cu caracater personal la un nivel de securitate corespunzator incepand de la momentul colectarii lor.

Am pus in aplicare masuri corespunzatoare care va vizeaza direct, pentru va proteja drepturile, libertatile si interesele legitime, cel putin dreptul de a obtine interventie umana, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia. Ne puteti contacta in zilele de luni-vineri intre orele 10:00 – 15:00. Astfel:
a) Am pus in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta prelucrarea datelor dvs. (sau ale minorului al carui parinte sau tutore legal sunteti) cu caracter personal in conformitate cu GDPR;
b) Am pus in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate impotriva distrugerii, modificarii, pierderii, divulgarii neautorizate a datelor cu caracter personal furnizate, stocate sau prelucrate sau contra accesului neautorizat la acestea;
c) Ne-am asigurat prin verificarea existentei clauzelor contractuale ca persoanele imputernicite de FRKK isi cunosc obligatiile si responsabilitatile privind asigurarea securitatii, confidentialitatii si protectiei datelor dvs. personale pe care le prelucreaza;
d) Am implementat masuri de securitate adecvate in acord cu GDPR pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la datele dvs. pe care le colectam si prelucram, reducand astfel impactul negativ asupra vietii dvs. private;
e) Vom revizui/completa in permanenta masurile de securitate, dar si informatiile furnizate catre dvs., astfel incat sa asiguram respectarea cerintelor impuse de GDPR;
f) Verificam continuu masurile de securitate implementate pentru a asigura permanent un nivel ridicat de protectie a datelor dvs. si realizam estimari a riscurilor asupra protectiei acestora;
g) Nu intram in relatii cu nicio persoana (inclusiv terte parti) care nu respecta obligatiile si responsabilitatile privind asigurarea securitatii, confidentialitatii si protectiei datelor dvs. personale pe care le prelucreaza;
h) Am stabilit o modalitate rapida si usoara de exercitare a drepturilor dvs. prevazute de GDPR (ex. dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la portabilitate, retragerea consimtamantului).

15. Cum va puteti proteja datele cu caracter personal?

Va sugeram:
• Sa utilizati parole sigure;
• Sa luati masuri de siguranta pentru pastrarea dispozitivelor;
• Sa luati masuri de protectie impotriva e-mail-urilor tip spam;
• Sa luati masuri de securitate impotriva fraudelor media;
• Supravegheaza si securizeaza accesul copiilor la mediul online.

16. Decizii automatizate

Nu faceti obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automata a datelor, precum creearea de profiluri.

17. Cum ne puteti contacta?

Opinia dvs. este importanta. Ne puteti contacta pe cale electronica si in oricare dintre modalitatile de comunicare publicate pe site:
• Prin e-mail la adresa: office@frkk.ro
• Prin apel telefonic la numerele: 0722.391.438