Cadrul legislativ

• Avand in vedere dispozitiile art. 6 alin. 1 si alin. 3 lit. a) coroborate cu dispozitiile art. 6 alin. 2 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, s-a constituit FEDERATIA ROMANA DE KARATE KYOKUSHIN, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, ce se constituie in conditiile art. 1 – art. 14 coroborate cu art. 35 – art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.Astfel, prin sentinta Tribunalului Bucuresti din data de 12.09.2016, a luat fiinta FEDERATIA DE KARATE KYOKUSHIN. Sentinta a fost apoi legalizata in data de 06.10.2016 cu mentiunea – definitiva.

• Prin sentinta Tribunalului Bucuresti din data de 21 februarie 2017, Federatia de Karate Kyokushin a devenit FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARATE KYOKUSHIN, indeplinind toate conditiile solicitate in acest sens. Sentinta apoi a devenit definitiva in data de 30 martie 2017.